Ribolovni propisi

Zajednica športskih ribolovnih udruga  Đakovo

RIBOLOVNI PROPISI 

Pravila športskog ribolova:

Športski ribolov na vodama ZŠRU Đakovo dopušten je ribolovcima uz posjedovanje ribolovne dozvole ZŠRU Đakovo,  knjižice popisa ulova,ribolovnih propisa (biltena ZŠRU Đakovo) i osobne iskaznice koje je ribolovac dužan imati na vodi.

Ribolovac koji ne posjeduje godišnju dozvolu ne može započeti ribolov bez pribavljene dnevne  dozvole.

Športski ribolov dozvoljen je sa :

3(tri) ribolovna pruta sa po jednom udicom za seniore i seniorke,(od 19 i više godina)

2(dva) ribolovna pruta sa po jednom udicom za juniore i juniorke,(od 15 do 18 godina)

1(jedan)ribolovni prut bez mašine s 1 udicom za kadete i kadetkinje.( do 14 godina)

Kadeti i kadetkinje ne smiju za ulov zadržavati plemenite vrste ribe(ŠARAN, ŠTUKA, AMUR, SOM…)

Ribolovac koji posjeduje ribolovnu dozvolu ZŠRU Đakovo (godišnju ili dnevnu) , ima pravo obavljati športski ribolov na slijedećim vodama:

Jezera – Jošava, Mlinac, Borovik, Mali Borovik, Drenje i Štrbinci.

Bajeri –  u ul.F. Račkog,Bazen Kuševac,u ul. B.Adžije,bivša ciglana u Đak. Satnici, Kešinci i Kešinci novi.

Kanali – Biđ (od kanala Međaša do ušća Jošave), Lateralac (od šume Mačkovac do sela Perkovci) i Soljak-Lug (od mosta do ušća u Jošavu), kanal Bazen (Ivanovci – Jošava).

Ribolovac mora kemijskom olovkom upisati sav prisvojen ulov odmah nakon odlaganja u obaveznu čuvaricu, koju je dužan držati položenu u vodu na vidnom mjestu do kraja ribolova.

Jezero Borovik proglašeno je vodom “ulovi i pusti” za šarana,amura i pastrvskog grgeča.

Na jezeru Borovik obavezna je upotreba podmetača-meredova za prihvaćanje riba te prostirke za polijeganje ribe u lovu šarana i amura (preporuka upotreba anti septika).

Na jezeru Borovik zabranjena je uporaba čuvarica kod ribolova šarana, amura i pastrvskog grgeča.

Zabranjen je ribolov šarana i amura na upredenice na jezeru Borovik.

Na jezeru “Jošava” od rešetke na kanalu Jošava do željezničke pruge Đakovo – Osijek proglašava se zaštićenim područjem i zabranjuje se ribolov.

Zabranjeno je paljenje vatre na  natjecateljskoj stazi jezera Jošava.

Zabranjeno je unošenje udica,hrane, neprimjerenih oznaka,markera, boca, stiropora i sl.  u vodu plivanjem, uporabom bilo kakovih plovila ili na bilo kakav drugi način. Dozvoljen je ribolov i hranjenje isključivo s obale.

Zabranjeno je ostavljanje pribora i opreme bez prisutnosti vlasnika.

Za pastrvskog grgeča,karasa,linjaka, ljuskavog i vretenastog šarana na svim vodama obavezan je režim „ulovi i pusti“

Zabranjena je upotreba čamaca i ostalih plovila u svrhu ribolova i prihrane na svim vodama ZŠRU Đakovo,osim čamca na daljinsko upravljanje (najveća dužina 100cm) koji je dozvoljen isključivo na jezeru Borovik..

Po jednom izlasku u ribolov, odnosno tijekom 24 sata, ribolovac može zadržati najviše 2 plemenite ribe s tim da taj ukupni ulov može sadržavati:

1 šarana  do 4 kg (isključivo goli šaran) dopuštena mjera 40cm

1 amura   do 8 kg (dopuštena mjera 60 cm)

Privremena zabrana zadržavanja i odnošenja ulovljenih amura na jezeru Mlinac u 2018. godini

2 štuke do 5kg (dopuštena mjera 50 cm)

2 smuđa(dopuštena mjera 50 cm)

2 soma   (dopuštena mjera 60 cm)

ostala riba – 10 kg

patuljasti somić (pastat) – bez ograničenja

Dopuštena količina godišnjeg ulova:

Šaran                         12 kom

Amur                          12 kom

Štuka                          12 kom

Smuđ                          12 kom

Som                            Bez ograničenja

Patuljasti Somić        Bez ograničenja

Ostala riba                 Bez ograničenja

Svaki ribolovac je dužan uredno popunjene obrasce karton popis godišnjeg ulova i knjižicu popis ulova u športskom ribolovu dostaviti u ZŠRU Đakovo do kraja siječnja za prethodnu godinu.

Dozvoljen je noćni ribolov članovima sa godišnjim dozvolama na svim vodama ZŠRU Đakovo uz obaveznu profesionalnim ribočuvarima za jezero Borovik (092 371 3935) te ostala jezera (092 371 3895) do 01.06.

Obavezna najava profesionalnim ribočuvarima za jezero Borovik (092 371 3935) te ostala jezera (092 371 3895), tijekom cijele godine za ribolov na dnevne dozvole.

Zabranjena upotreba križaka

Obavezno korištenje meredova i prostirke najmanje dim. 80x40x1 cm prilikom lova na šarana i amura u ribolovu na svim vodama ZŠRU Đakovo

Zabranjen je ribolov na ledu

Nakon svakog poribljavanja sprovest će se zabrana ribolova u trajanju do 7 dana, što se odnosi na sve riblje vrste

Zabranjeno je devastiranje i onečišćenje ribolovnog pojasa i njegovog okoliša na svim vodama ovlaštenika ZŠRU Đakovo.

Zabranjeno je i kažnjivo kupanje i ribolov u području brane Jošava, Mlinac i Borovik

Zabranjena je izgradnja bilo kakvih objekata u obalnom području svih voda ZŠRU Đakovo
Dozvoljen je ribolov uz prisutstvo psa, koji mora biti vezan ili imati tkz. brnjicu.

Za karasa, linjaka, ljuskavog i šarana divlje forme na svim vodama obavezan je režim “ulovi i pusti”.

Svaki ribolovac dužan je obavijestiti ribočuvara o uočenoj nepravilnosti. Pasivan odnos prema kršenju propisa povlači stegovnu odgovornost.

Svaki član ZŠRU Đakovo senior (radno sposoban) dužan je odraditi dvije radne akcije za narednu godinu ili platiti donaciju za iste u iznosu 100 kn.

O nemogućnosti dolaska na radnu akciju u zakazano vrijeme na iste izvijestiti predsjednika radne komisije.

Važniji brojevi:

Predsjednik ZŠRU Đakovo – 098 805 424

Predsjednik komisije za radne akcije – 092 254 6892

Profesionalni ribočuvar ZŠRU – 092 371 3935

Profesionalni ribočuvar ZŠRU – 092-371 3895

ZŠRU Đakovo, K. Domagoja 1 (ured) – 031 821-710 i 092 254 6850

Napomena:

Svako kršenje navedenih ribolovnih propisa ovlaštenika ZŠRU Đakovo, najstrože će se kažnjavati sukladmo zakonu i disciplinskom pravilniku.

Upravni odbor zadržava pravo izmjene navedenih propisa, a na sve druge situacije koje nisu predviđene ovim propisima primjenjivati će se zakon o slatkovodnom ribarstvu.