Natjecanja

Kalendar natjecanja za 2021.g

NAZIV NATJECANJA

DATUM

DISCIPLINA

MJESTO ODRŽAVANJA

Memorijal “TONE ŠARIĆA” Jošava
Croatian Carp Cup 03.06. – 06.06. Jošava
Đakovački susreti Jošava
Croatian Carp Cup 25.08. – 29.09. Borovik
Memorijal “PAVO DRONK” Jošava
Somijada Borovik
Spin Cup Mlinac
Croatian Carp Cup 30.09. – 03.10. Mlinac

Datumi održavanja natjecanja prema kalendaru ZŠRU Đakovo