Udruga

IZ POVIJESTI ZAJEDNICE ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA ĐAKOVO…

Zajednica športsko ribolovnih udruga Đakovo osnovana je 1. veljače 1977. godine na osnivačkoj skupštini Zajednice, a osnivači su bili sva tri tadašnja Športsko ribolovna društva i njihovi predsjednici: ŠRD «Šaran» i predsjednik Željko Kovač, ŠRD «Jasen-Geli» i predsjednik Branko Petek te ŠRD «PIK» sa predsjednikom Krunom Murom. Odluku o osnivanju đakovačke zajednice donijela su jednoglasno sva tri ŠRD i na taj način je Zajednica športsko ribolovnih društava postala samoupravna društvena organizacija dobrovoljno udruženih športsko ribolovnih društava. Izabran je i prvi Izvršni odbor ZŠRD Đakovo u slijedećem sastavu:

1. Josip Hajden – Joža , ŠRD «Šaran» za predsjednika ZŠRD,

2. Marijan Fališevac, ŠRD «Šaran» za tajnika,

3. Kruno Mur, ŠRD «PIK» za dopredsjednika ZŠRD,

4. Josip Gerard, ŠRD «Šaran» za blagajnika,

5. Mirko Meter, ŠRD «Geli-Jasen» za lovnika,

6. Željko Kovač, ŠRD «Šaran» za rad sa mladim športskim ribolovcima,

7. Marijan Blažević, ŠRD »Geli-Jasen» za natjecanje,

8. Branko Petek, ŠRD «Geli-Jasen» za poribljavanje,

9. Alojz Kavali, ŠRD «Šaran» za radne akcije,

10.Stjepan Tosenberger, ŠRD «PIK» za propagandu i

11.Josip Badžek, ŠRD «PIK» kao član.

Izvršni odbor ZŠRD Đakovo je izabran na mandat od dvije godine, a novoizabrana Zjednica je postala članom velike porodice – zajednice športskih ribolovaca – i članom Saveza športsko ribolovnih društava Hrvatske. Naime, do 1977. godine SVA TRI ĐAKOVAČKA RIBOLOVNA DRUŠTVA SU BILI ČLANOVI Centra športsko ribolovnih društava Osijek, ali kako nismo nikako mogli naći zajednički jezik s Centrom(posebice glede poribljavanja, gospodarenja, ponašanja šp. Ribolovaca na našim vodama i dr.) osnovali smo(unatoč otporu ) vlastitu Zajednicu koja postoji sve do danas. ZŠRD Đakovo je imalo svoje sjedište u zgradi tadašnje Elektroslavonije u ulici L. Ribara 17. Novoosnovana ZŠRD Đakovo je tada gospodarila svim vodama na području tadašnje općine Đakovo: jezero «Jošava», jezero «Mlinac» i jedno kraće vrijeme jezero «Borovik»; zatim bajerima u Đakovu, lateralnim kanalom i dijelom Biđ-a kod Strizivojne.

ZŠRD Đakovo traje dakle već punih 37 godina s tim da je sadašnji naziv Zajednica športsko ribolovnih udruga Đakovo sa 5 društava koji djeluju u okviru Zajednice.

Naši vrijedni članovi izgradili su lijepi ribički dom na najljepšem dijelu jezera Jošava te obnovili dom na jezeru Borovikna kojem gospodarimo do 2013 godine.Naši spretni i vrijedni športski ribolovci su na najljepši način predstavljali đakovački šport po Hrvatskoj – kao najbrojniji športski kolektiv u gradu. Danas ZŠRU Đakovo broji preko 650 članova.

Zajednica športsko ribolovnih udruga Đakovo je vrijedan kolektiv športskih ribolovaca koji su gradu i Zajednici osvojili bezbroj medalja, pehara, diploma i koji su svojom sposobnošću organizacije poznati po organizaciji niza športsko-ribolovnih manifestacija u gradu. Nabrojiti ću samo najvažnije: tradicionalni Đakovački susreti športskih ribolovaca Slavonije i Baranje, Borovik Carp Cup, Storm Cup Borovik,43. kadetsko prvenstvo Hrvatske u športskom ribolovu, 3 šaransko prvenstvo Hrvatske, te mnoga ribolovna natjecanja županije i grada.

INFO

ZŠRU ĐAKOVO – Đakovo, K.Domagoja 1, tel/fax:031 – 821 – 710

* “Crvenperka” Semeljci
* “Šaran” Đakovo
* “Đakovština” Đakovo
* “Amur” Kuševac
* “Smuđ” Viškovci
* “Geli-Jasen” Đakovo