2. Black Cat Cup Borovik

2mqrosz

2. Black Cat Borovik 2015.

17. 08. – 22. 08. 2015.

Pravilnik natjecanja

 Ekipa se sastoji od 2 natjecatelja (lovi se u paru), uz moguću nazočnost rezervnog

natjecatelja koji je ujedno službeni predstavnik ekipe. Jedan natjecatelj ne može

sudjelovati kao pojedinac.

 Dozvoljeno je da istovremeno mogu biti tri (3) člana u boksu, ali sva trojica ne

smiju u isto vrijeme upotrebljavati ribolovni prut.

 Ekipe su obavezne osigurati svoje natjecatelje od posljedica nesretnog slučaja, u

protivnom natjecatelji nastupaju na natjecanju na vlastitu odgovornost.

 Prijave ekipa 17.08.2015.(ponedjeljak) do 8,00 sati na jezeru Borovik .

 Početak natjecanja 17.08.2015. u 12,00 sati.

 Završetak natjecanja 22.08.2015.(subota) u 11,00 sati.

 Prvi signal označava početak ribolova.

 Drugi signal označava završetak ribolova.

 Ako natjecatelj za vrijeme posljednjeg signala zamara ribu, preostaje mu 15

minuta da ulov izvuče van iz vode.

Mamci

 Dopušteno je koristiti žive mamce koji su autohtoni za tu

vodu(žutooka,crvenperka,deverika..),a alohtoni mamci su zabranjeni .

Pribor

 Svaki natjecatelj smije koristiti neograničen broj ribolovnih prutova, no jedan par

(ekipa) istovremeno smije loviti sa maksimalno 6 prutova.

 Ostali prutovi moraju biti odloženi vertikalno u odnosu na stalak za prutove kojima

 Dozvoljena je samo jedna udica po ribolovnom prutu.

 Dozvoljeno je korištenje čamca na daljinsko upravljanje.

 Dopuštena je naglavna svjetiljka, te rasvjeta pod šatorom. Zabranjeno je

osvjetljavanje vode svjetiljkom ili reflektorom osim u zoni prihvaćanja ribe.

 Dozvoljen je ulazak u vodu do pojasa za vrijeme zamaranja i prihvaćanja ribe

podmetačem odnosno kukom, te odlaganje ulova u većim dijelom potopljenu

mrežu čuvaricu ili uzicu položenu na sigurnu dubinu.

 Riba slučajno zakačena na drugom mjestu, a ne ustima, broji se kao važeći ulov.

 Zabranjeno je naglo potezati ribe, tzv. haklanje.

 Za prihvatanje ribe mogu se koristiti podmetači. Njima se koriste isključivo

natjecatelji.

 Upotreba kuke je zabranjena

 Nakon natjecanja ekipe moraju ostaviti startno mjesto u čistom stanju.

 Dopušteno je koristiti upredenicu kao osnovnu nit.

 Dopušteno je koristiti plovke do 35 cm promjera.

 Zabranjeno je korištenje plastičnih boca i karnistera u svrhu plovaka.

 Do dolaska suca određenog za vaganje ulova natjecatelji svoj ulov moraju držati u

vodi, a zatim je podižu iz vode, te se ulovljena riba važe. Nakon vaganja

natjecatelji ukoliko će zadržati ulov moraju ribi odsjeći donju peraju.

 Natjecatelj provjerava upisanu težinu ulova i potpisuje startni list. Istu listu

potpisuje sudac za vaganje i još jedan sudac. Nakon potpisivanja startnog lista, ne

uvažavaju se nikakve prigovori u pogledu ulova

 Samo som dužine iznad 60 cm se važe kao ulov.

 Ulov soma dopušteno je zadržati ukoliko je som iznad dopuštene veličine od 60

 Nakon vaganja ulova natjecatelj prilikom slikanja sa ulovom obavezno mora

odjenuti majicu sponzora natjecanja (koju će dobiti na početku natjecanja),te

organizator natjecanja zadržava pravo korištenja slika sa ulovima u svrhu daljnjeg

promicanja samog natjecanja.

Kaznene mjere

 Opomenom (žuti karton) kažnjavaju se sudionici natjecanja u slučaju povrede

odredbi prije navedenih (osim u slučaju korištenja prekobrojnih ribolovnih prutova

gdje ekipa dobiva automatski crveni karton). Izrečenom kaznom – žuti karton, na

natjecanju ekipi se oduzima 10 % težine ribe ukupno ulovljene na natjecanju.

 Dvostrukim kažnjavanjem opomenom na natjecanju (dva žuta kartona) automatski

slijedi crveni karton, a ekipa se mora udaljiti sa natjecanja i ne priznaju joj se

rezultati ostvareni na natjecanju.

Plasman

 Prvo mjesto osvaja ekipa koja uhvati ukupnu najveću težinu ulova somova.

 U slučaju iste težine ulova, odlučuje najveća pojedinačna težina ulova koju su

ekipe ostvarile na natjecanju.

 U slučaju da niti jedna od ekipa ne ostvari ulov na natjecanju, sponzorske nagrade i

pehari odrediti će se izvlačenjem kuglica sa popisom ekipa iz šešira.

 

Kategorija: Natjecanja Tags: ,

Slicne objave

Objavite clanak!