Memorijal Pavo Dronk

Pozivamo sve športske ribolovce na natjecanje:

MEMORIJAL PAVO DRONK

u lovu ribe varalicom (štuka,smuđ,grgeč i bandar).
koje će se održati

04.11.2012. god. (nedjelja) na jezeru “JOŠAVA”

(ribički dom “JOŠAVA”)

Natjecati se mogu svi športski ribolovci koji do početka natjecanja 04.11.2012.
god. uplate kotizaciju od 50,00 kn u ribičkom domu „Jošava“.

SATNICA NATJECANJA :

do 08.00 h
prijava u ribičkom domu “JOŠAVA”
od 08.00 h do 09.00h doručak
od 09.00 h do 13.00 h natjecanje
od 13.00 h
vaganje ulova, dodjela nagrada
te zajednički ručak (Slavonski grah)

Natjecatelji izvan Đakovštine prijavu mogu izvršiti telefonom na broj
091-760-61-72 (Tihomir Šarić)
do 04.11.2012. god.
a uplatu kotizacije izvršit će na dan natjecanja.

NAGRADE:
1. Prijelazni pehar, pehar ,dozvola ZŠRU Đakovo + nagrada
2. Pehar, dozvola za ribolov ZŠRU Đakovo za 2012. god.
3. Pehar, dozvola za ribolov ZŠRU Đakovo za 2012. god.

Predsjednik komisije za natjecanje
Tihomir Šarić

Kategorija: Natjecanja Tags: , ,

Slicne objave

Objavite clanak!