Memorijal Pavo Dronk

Pozivamo sve športske ribolovce na natjecanje:

MEMORIJAL PAVO DRONK

u lovu ribe varalicom (štuka,smuđ,grgeč i bandar).

koje će se održati

08.11.2015. god. (nedjelja) na jezeru “JOŠAVA”

(ribički dom “JOŠAVA”)

Natjecati se mogu svi športski ribolovci koji do početka natjecanja 08.11.2015.

god. uplate donaciju za troškove ribolovnog natjecanja od 50,00 kn u ribičkom domu

„Jošava“.

SATNICA NATJECANJA :

do 08.00 h prijava u ribičkom domu “JOŠAVA”

od 08.00 h do 09.00h doručak

od 09.00 h do 13.00 h natjecanje

od 13.00 h vaganje ulova, dodjela nagrada

te zajednički ručak (Slavonski grah)

Natjecatelji izvan Đakovštine prijavu mogu izvršiti telefonom na broj

do 08.11.2015. god.

a uplatu donacija za ribolovno natjecanje izvršit će na dan natjecanja.

091-760-61-72 (Tihomir Šarić)

NAGRADE:

1. Prijelazni pehar, pehar ,dozvola ZŠRU Đakovo za 2016. god.+ nagrada

2. Pehar, dozvola za ribolov ZŠRU Đakovo za 2016. god.

3. Pehar, dozvola za ribolov ZŠRU Đakovo za 2016. god.

Predsjednik komisije za natjecanje

Tihomir Šarić

Kategorija: Jošava, Natjecanja Tags: , ,

Slicne objave

Objavite clanak!