Poziv na redovnu izvještajnu skupštinu

Športsko ribolovna udruga Šaran Đakovo (Šru Šaran Đakovo)

Poziva sve članove udruge da se odazovu na redovnu izvještajnu Skupštinu dana: 25. 11. 2022 god.
(petak), u Dvd Đakovo sa početkom u 18.00 sati.
Sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, kako bi stekli pravo glasanja.

Dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine
2.Izbor zapisničara i dva ovjerovjeritelja zapisnika
3.Izbor verifikacijske komisije(3 člana)
4.Izvješće o radu ZŠRU Đakovo
5.Razno

Predsjednik Šru Šaran Đakovo
Zvonko Zorić

Kategorija: Obavijest

Slicne objave

Objavite clanak!