Dnevne dozvole

Dnevne dozvole se mogu kupiti  kod ribočuvara, van radnog vremena trgovina ovlaštenih prodavatelja.


Tihomir Alimanović 092-254-68-92 Jošava/Mlinac

Dražen Kurtz 092-371-39-35 Borovik/Mlinac

Kategorija: Borovik, Jošava, Mlinac, Obavijest Tags: 

Slicne objave

Objavite clanak!