Članak iz zakona o slatkovodnom ribarstvu

XI. PODACI O ULOVU I PRAĆENJE STANJA

Vođenje popisa o ulovu

Članak 46.

(1) Ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov obvezan je voditi popis ulova u gospodarskom ribolovu.

(2) Ovlaštenik ribolovnog prava i ribič obvezni su voditi popis ulova u sportskom ribolovu.

(3) Popisi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka vode se elektronički, putem mrežne aplikacije.

(4) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Na ovome linku je cijeli zakon o slatkovodnom ribarstvu

Kategorija: Ostalo Tags: 

Slicne objave

Objavite clanak!