Cijene ribolovnih dozvola za 2021 god

Cijene ribolovnih dozvola za 2021 god.:

Godisnja seniori 18-65 god 600 kn plus 2 radne akcije 

Godisnja seniori preko 65 god 600 kn

Godisnja hvidra 600 kn

Godisnja juniori 14-18 god 300 kn

Godisnja zene 300 kn

Dnevna 100kn

Trodnevna 250kn

Sedmodnevna 400 kn

Cijena uvjerenja je 100kn

Kategorija: Borovik, Jošava, Memorijal Tone Šarinića, Mlinac Tags: 

Slicne objave

Objavite clanak!