Somijada Borovik 2020

PRAVILINIK NATJECANJA SOMIJADA BOROVIK 2020 god. (26.06.2020.-01.07.2020.)

-DONACIJA IZNOSI 1200 KN ZA 6 ŠTAPOVA PO EKIPI ILI 600 KN ZA 3 ŠTAPA PO EKIPI
-PRIJAVA EKIPA JE DO 20.06. -POŽELJNO I RANIJE (na mobitel 0915202740)
-KONAČNA PRIJAVA EKIPA JE DO 8h,SLIJEDI IZVLAČENJE POZICIJA TE ODLAZAK NA POZICIJE -NATJECANJE POČINJE U 12h 26.06…i TRAJE DO 11h 01.07.2020..
-LOVI SE SA MAX JEDNOM UDICOM PO ŠTAPU
-EKIPA MOŽE SADRŽAVATI I VIŠE ČLANOVA
-KAO ULOV BROJI SE SOM MIN.DULJINE 60 CM
-RIBA SE NEOŠTEČENA VRAĆA U VODU NAKON VAGANJA -RIBA SE VADI RUKAVICOM ILI MEREDOVOM,A NE KUKOM
-UGINULA RIBA SE NE BODUJE,ISTU ĆE SUCI PROSLIJEDITI U ZŠRU-ĐAKOVO
-DOPUŠTENO JE KORISTITI ŽIVE MAMCE KOJI SU AUTOHTONI ZA TU VODU ( NPR.ŽUTOOKA,CRVENPERKA,DEVERIKA…)
-ALOHTONE VRSTE ŽIVIH MAMACA SU ZABRANJENE KAO I SVE DRUGE ZAKONOM ZABRANJENE VRSTE
-DOZVOLJENA JE UPOTREBA ČAMCA NA DALJINSKO UPRAVLJANJE U SVRHU RAZVLAČENJA SISTEMA
-DOPUŠTENA JE UPOTREBA BOVE DO 35 CM PROMJERA
-DOPUŠTENO JE LOŽENJE (kontrolirane)VATRE,ALI NA NAČIN DA NE OMETA OSTALE TAKMIČARE (KORISTI SE SAMO SUHO DRVO KOJE LEŽI NA TLU,ZABRANJENO JE REZATI SIROVO DRVO KOJE STOJI)
-DOPUŠTENO JE KORISTITI ŠPAGU KAO OSNOVNU NIT
-ZABRANJENO JE HAKLANJE RIBE
-ZABRANJENA JE UPOTREBA KUKE PRI IZVLAČENJU
-ZABRANJENA JE UPOTREBA KARNISTERA I PLASTIČNIH BOCA KAO DIJELOVA SISTEMA
-ZABRANJENO JE RAZVLAČENJE POVRŠINSKIH SISTEMA DALJE OD cca POLA JEZERA,(zbog eventualnog hitnog prolaska čamca)

Vaganje
• Natjecatelj provjerava upisanu težinu ulova i potpisuje startni list. Istu listu potpisuje sudac za vaganje i još jedan sudac.
Nakon potpisivanja startnog lista, ne uvažavaju se nikakve prigovori u pogledu ulova
• Zadržavanje ulova nije dopušteno.Sva ulovljena riba se neozlijeđena vraća u vodu.

Kaznene mjere
• Opomenom (žuti karton) kažnjavaju se sudionici natjecanja u slučaju povrede odredbi prije navedenih (osim u slučaju korištenja prekobrojnih ribolovnih prutova
gdje ekipa dobiva automatski crveni karton). Izrečenom kaznom – žuti karton, na natjecanju ekipi se oduzima 10 % težine ribe ukupno ulovljene na natjecanju.
• Dvostrukim kažnjavanjem opomenom na natjecanju (dva žuta kartona) automatski slijedi crveni karton, a ekipa se mora udaljiti sa natjecanja i ne priznaju joj se rezultati ostvareni na natjecanju.

Plasman
• Prvo mjesto osvaja ekipa koja uhvati ukupnu najveću težinu ulova somova.
• U slučaju iste težine ulova, odlučuje najveća pojedinačna težina ulova koju su ekipe ostvarile na natjecanju.
• U slučaju da niti jedna od ekipa ne ostvari ulov na natjecanju, sponzorske nagrade i pehari odrediti će se izvlačenjem kuglica sa popisom ekipa iz šešira

Info na mob.0915202740 Tomo

Kategorija: Borovik, Natjecanja Tags: 

Slicne objave

Objavite clanak!